1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdés szerint:
„A betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros, külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtásáról a terület, épület tulajdonosának, illetve kezelőjének rendszeresen gondoskodnia kell. A terület, illetve épület használói az irtást tűrni kötelesek.”
Rovarírtás hatóságilag - csótányirtás
Az ÁNTSZ által rovarirtásra, pontosabban évente kétszeri csótányirtásra kötelezettek az alábbi intézmények:
- egészségügyi intézmények
- gyermekvédelmi és oktatási intézmények
- élelmiszerek és italok előállítására, kezelésére, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló intézmények
- piacok és vásárcsarnokok
- vendéglátó-ipari egységek
- tömegszállások.
Rovarirtás szakszerűen
A rovarok közegészségügyi, élelmiszeripari kártételükre való tekintettel, vállalom a rovarok elleni hatásos védelmet. A professzionális rovarirtás révén, a megfelelő előkészítéssel és a felhasználásra kerülő vegyszerek hatástartósságának figyelembevételével, akár 6-8 hétig rovarmentes állapot biztosítható. A felszaporodott, már kialakult rovarfertőzöttség teljes egészében megszüntethető.
Munkavégzés során csak a „Johan Béla” Országos Epidermiológiai Központ Dezinszekciós és Deratizációs osztálya által kiadott „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” című szakkönyvben engedélyezett irtószereket használom fel a rovarirtáshoz.

A rovarirtás ideje
A rovarirtás elvégzésének ideje meglévő fertőzöttségnél azonnali, hiszen ott mielőbbi közbelépésre van szükség, a rovarok fajtájától függetlenül.
A megelőzés-szintű, rendszeres rovarirtás elvégzésének ideje viszont az adott rovar fajtájától függően, valamint a vonatkozó jogszabályok függvényében kerül meghatározásra (bizonyos rovarok irtását az ÁNTSZ által megszabott időközönként kell végezni bizonyos intézményekben). Az időszakonként történő rovarirtást általában a rovarok szaporodási periódusának üteme határozza meg elsődlegesen, valamint a rovarirtásra kijelölt épületek jellege és funkciója.
Egy tízemeletes panelházban pl. a szemétledobóknál gyakrabban célszerű rovarirtást végezni megelőző jelleggel, mint a magánlakásokban. Egy munkásszállón gyakoribb kontroll szükséges a rovarirtás idejének meghatározására, stb.

Amiért érdemes engem választani:
- gyorsaság: ügyeleti rendszert tartok, akár azonnal tudok reagálni a problémákra
- mérsékelt árakkal dolgozok
- jó minőségű szereket alkalmazok, a rovarirtás hatékonysága garantált
- szakmai tapasztalat: a rovarirtást mindig az adott helyzettől függően, a legoptimálisabb módszerrel végzem
Üzlet, étterem, közintézmény, vagy magánlakás? Készséggel állok megrendelőim rendelkezésére eseti munkavégzésre vagy szerződött partnerként. Szolgáltatóként hosszútávú együttműködésre törekszem megrendelőimmel, ezért ha megtisztelnek engem azzal, hogy velem végeztetik el a kártevőirtást, cserébe precíz pontos megbízható és minden szakhatóság előírásainak és elvárásainak megfelelő munkavégzést kapnak.

Hívjon akár most elérhetőségeim valamelyikén vagy érdeklődjön e-mailban árainkról.

                                                                                                        Tel:36 30 9610 108

                                                                                                e-mail: gyorgynejenei@gmail.com

Rovar és rágcsálómentes állapot, szabályos dokumentáció.
Az ellenőrző hatóságok elvárásai szerint.

Hazánkban HACCP-rendszer bevezetés és folyamatos működtetése kötelező az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló egységek területén. Részletesen is olvashat a jogszabályi rendelkezésről.

Az élelmiszer-biztonsági törvény alapján a rovar és rágcsálóirtó tevékenység kötelező jellegű, melyet kizárólag szakképzett személy végezhet, és évente legalább kétszer
preventív jelleggel el kell végezni akkor is, ha egyébként a kérdéses területen nem jelentkezett rovar vagy rágcsáló. A kártevők elleni védekezést cégünk monitoring tevékenységgel végzi, mely a rovarok és rágcsálók megjelenését azok elszaporodása előtt jelzi.
A technológia feltételezi a megrendelő/üzemeltető aktív közreműködő szerepét az ellenőrzés folyamatában.
A HACCP-ben jogszabály szerint történő kártevőirtás:
- az üzemeltető számára minimális költséget jelent
- a jogszabályi előírásoknak maximálisan megfelel
- hatékony védelmet biztosít a rovarok és rágcsálókkal szemben.

A monitoring alapon működő kártevőirtás előnye, hogy az alkalomszerű (féléves) irtás során az üzemeltetőt a napi munkavégzésben nem zavarja, nem kell bezárni az üzemet, boltot, konyhát. Az irtószermentes csapdák, mechanikus eszközök, zárt szerelvények alkalmazása
ugyanis nem jelent veszélyt az élelmiszerekre.

A kártevőirtás dokumentációját ingyenesen készítem el és adom át az első munkavégzésem alkalmával, szerződéskötéskor.